Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підготувала нові Глобальні рекомендації щодо якості повітря. Це оновлена версія документу, який вийшов у попередній редакції у 2005 році. За цей час рекомендації зазнали змін. Вчені виявили, що шкоду організму наносять навіть найнижчі концентрації забрудників повітря, тому гранично допустимі концентрації були знижені.

У нових Глобальних рекомендаціях спеціалісти ВООЗ наводять гранично допустимі концентрації для таких поширених у всьому світі забрудників повітря, як озон, діоксид сірки, діоксид азоту,  мілкодисперсні частинки (PM 2.5, PM 10).

Зокрема, у документі наведені дослідження негативного впливу частинок PM 2.5 та PM 10 на здоров’я людей. Проникаючі у легені, вони мають тенденцію викликати захворювання серцево-судинної, дихальної системи та навіть рак. Рекомендації закликають контролювати концентрацію цих частинок як у повітрі на вулиці, так і у повітрі, яким люди дихають всередині приміщення.

Якість повітря та сфера енергоефективності мають спільні риси. Для того, щоб знизити ризики, пов’язані з високими концентраціями частинок PM 2.5 та PM 10 у повітрі, вчені радять зменшити використання викопного палива та слідувати методам, що допомагають зменшити викиди небезпечних речовин у повітря.

Сучасні системи очистки повітря допомагають боротись з високими концентраціями частинок PM 2.5 та PM 10 на побутовому рівні. Очищувач повітря PRANA AIR CLEANER PRO очищає повітря завдяки багатокроковій системі фільтрів. Вугільний, HEPA, антибактеріальний фільтри влювлюють найменші мікроорганизми та частинки пилу, а аніонний очищувач допомагає знизити концентрацію пилу в повітрі кімнат.