ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж, доставку та монтаж продукції

Шановний користувач сайту prana.ua (надалі – Покупець), звертаємо Вашу увагу на те, що здійснення замовлення Товару на даному сайті є акцептом (прийняттям) Вами всіх умов даної публічної оферти.

Цей договір носить характер публічної оферти, та в разі її акцептування Покупцем набуває ознак «письмової угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ТЕРМІНИ

1.1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») – договір в якому Продавець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж Товару кожній дієздатній фізичній та юридичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).
1.2. Продавець/Виробник/ – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАНА ПЛАТІНУМ», яка є автором та виробником ефективних систем вентиляції та кліматизації приміщень /вентиляційної та кліматичної техніки/, та розміщує на сайті інформацію про Товари, які вона виробляє та реалізує.
1.3. Покупець – дієздатна фізична або юридична особа, яка замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Товар на офіційному сайті Продавця.
1.4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу дієздатної фізичної або юридичної особи щодо укладання даного Договору. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу, поставки, чи надання послуг (монтажу, доставки).
1.5. Акцепт – надання фізичною та/або та юридичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у цьому Договорі.
1.6. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення купівлі обраної ним продукції.
1.7. Товар – продукція, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті Продавця чи шляхом отримання консультацій в консультанта. Інформація про товар може бути оновлена, змінена і доповнена Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Покупця.
1.8. Доставка Товару/отримання послуг – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття товару та отримання послуг за місцем отримання товару/послуг.
1.9. Місце доставки Товару/отримання Послуг – адреса, за якою здійснюється доставка товару/надання послуг Стороною за даним Договором.
1.10. Приймання-передача Товару/Послуг – дії Сторін даного Договору, які призводять до фактичної передачі Товару, надання Послуг однією Стороною Договору іншій, та підтверджується Актом приймання-передачі, податковою накладною, оформленою згідно чинного законодавства, видатковою чи товарно – транспортною накладною, у випадку підтвердження прийняття товару, чеком, квитанцією, тощо.
1.11. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець, Покупець, Виконавець, Замовник, враховуючи зміст умов Договору.
1.12. Сайт – офіційний веб-сайт виробника PRANA, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://prana.ua/, включаючи всі його веб-сторінки.
1.13. Офіс – приміщення, розташоване за адресою, вказаною на офіційному сайті виробника.
Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцептування умов даної публічної оферти на укладення договору купівлі-продажу, поставки чи надання послуг є реальний факт замовлення, купівлі чи монтажу Товару виробника.
2.2. Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару, з ціною товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару та оплати вартості такої доставки, умовами надання Послуг з монтажу та гарантійними зобов’язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.
2.3.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а також вступає у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
2.4.Здійснення Покупцем акцептування підтверджує те, що Покупець у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про його місцезнаходження та режим роботи; основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; вартість обраного Покупцем Товару, вартість його доставки Покупцю; інформацію про можливість надання послуг з монтажу, вартість монтажу; спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару; гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання; порядок прийняття претензій; період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; порядок розірвання даного Договору; інші умови на яких Товар пропонується до продажу.
2.5. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору, якщо Товар, замовлений Покупцем, відсутній на момент замовлення, за умови повідомлення Покупця у строк не більше трьох робочих днів з дати оформлення замовлення. Зазначені дії Продавця не є порушенням умов цього Договору та не тягнуть жодної відповідальності для нього. В такому випадку сума фактично здійсненої оплати за Товар зараховується в рахунок наступного Замовлення Покупця (за його бажанням) або повертається Покупцеві в повному розмірі.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону зазначеному на Сайті, через сервіс Сайту, або через контакти, зазначені на сторінках у соціальних мережах.
3.2. Предметом даного Договору є Товар, розміщена на веб-сайті, за посиланням https://prana.ua/product-categories/
3.3. Сторони за даним Договором підтверджують, що підтвердженням укладання даного Договору є замовлення, оплата, та прийняття Товару/Послуг.
3.4. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений та згоден із інформацією про умови купівлі, доставки, монтажу та їх вартістю, а також із інформацією про сам Товар, а саме – стосовно його призначення, ефективності, форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристики матеріалу, з якого товар вироблено, гарантії, ремонту та ін.
3.5. Строки, умови доставки та надання послуг з монтажу обумовлюються Сторонами при укладенні основного договору, чи за бажанням Покупця, в телефонному режимі, якщо є така можливість. До моменту зарахування коштів Покупця на поточний рахунок Продавця Товар не резервується.
3.6. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем. Ризик випадкового псування або втрати Товару, що продається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий Товар, а у випадку замовлення доставки перевізниками Покупця чи шляхом поштового відправлення – ризик переходить з моменту передачі Товару на відправку.
3.7. Доставка Товару здійснюється на вибір за бажанням Покупця:
– службами доставки по території України (далі – «Компанією-перевізником») до місця, вказаного Покупцем під час оформлення Замовлення; при цьому, вартість послуг Компанії-перевізника сплачує Продавець, а у випадку замовлення аксесуарів, вартість доставки, сплачується Покупцем.
– зі складу з подальшим самовивозом Товару Покупцем; при цьому, витрати на таку доставку Продавець не несе.
– засобами та можливостями Продавця, з попереднім узгодженням вартості доставки між Покупцем та Продавцем.
3.7. Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника Товару, який здійснює доставку товару Покупцю, без погодження із Покупцем.
3.8.У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом встановленого строку передачі товару, Продавець має право розпорядитися таким Товаром на власний розсуд.
3.9. При прийманні-передачі Товару Покупець зобов’язаний перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця, а також комплектацію товару та наявність видимих недоліків товару, оскільки це момент передачі права власності на Товар.

УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Умови і порядок розрахунків Сторони погоджують в кожному конкретному випадку, шляхом укладення договору чи оплати виставленого Продавцем рахунку.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Продавця/Виконавця:
5.1.1. Передати товар Покупцеві чи надати Послуги дотримуючись умов даного Договору;
5.2. Права Продавця/Виконавця:
5.2.1. В залежності від ринкової кон’юнктури в будь-який час на розсуд Продавця переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті;
5.2.2. Проводити знижки, розпродажі та пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.
5.3. Обов’язки Покупця/Замовника:
5.3.1.Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару/Послуг, що пропонуються, способами та порядком їх оплати;
5.3.2. Здійснити або забезпечити приймання Товару/Послуг у Продавця/Виконавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;
5.3.3. Здійснити оплату Товару/Послуг в порядку та строки, визначені Сторонами;
5.4. Права Покупця/Замовника:
5.4.1. Вимагати від Продавця передачі товару у відповідності до умов даного Договору;
5.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;
5.4.3. Відмовитися від укладення даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;
5.4.4. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).
6.2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом усних домовленостей, чи шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.
6.3. Розгляд претензій здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.
6.4. У випадку не досягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.
6.5. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту погодження Продавцем/Виконавцем замовлення Покупця/Замовника та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань, передбачених умовами даного Договору.

ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

8.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.
8.2. У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Продавця/Виконавця, останній зобов’язаний повернути Покупцю/Замовнику сплачені ним кошти (якщо вони були оплачені). У випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця/Замовника, Продавець зобов’язаний повернути сплачені Покупцем/Замовником, крім випадків пошкодження товару з вини Покупця. Чи користування товаром Покупцем.
8.3.У разі втрати чинності якогось із положень договору – всі інші положення залишаються в силі та оферта продовжує діяти.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЧИ ЗАМІНИ ТОВАРОУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

9.1. Повернення Товару здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем замовлення та за виконання наступних умов і згідно Ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
– товар не був у використанні та збережено товарний вигляд;
– не пошкоджений;
– наявний документ, який підтверджує здійснення покупки/надання послуг.
9.2. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за товар грошову суму за винятком витрат на його поставку, за їх наявності.
9.3. Якщо під час огляду товару, який повертається від Покупця будуть виявлені ознаки використання, пошкодження, які унеможливлять перепродаж товару – Продавцем буде складено «акт огляду товару», описані недоліки\пошкодження та відправлено разом з товаром назад Покупцеві, за що кошти покупцю не повертаються
9.4. Заміна/обмін/ товару здійснюється згідно чинного законодавства України, тобто протягом 14-ти днів з моменту отримання Покупцем Товару за умови наявності лише виробничого дефекту, який виник не з вини Покупця (Продавець може відмовити у обміні\поверненні, якщо Покупцем були завдані пошкодження не з вини виробника).
9.5. Під Товаром неналежної якості, розуміється Товар з виробничими дефектами, які виникли не з вини Покупця протягом 14 – ти днів з моменту отримання виробу Покупцем, а саме:
– несправна фурнітура;
– дефекти швів, які можуть вплинути на унеможливлення повноцінного використання виробу.
9.6. Порядок аміни продукції здійснюється за домовленістю Сторін.

ПОРЯДОК ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

10.1. Датою початку гарантійного обслуговування є дата вказана у гарантійному талоні.
10.2. Гарантія якості виробів поширюється на:
– виробничі дефекти;
– немеханічні поломки, які виникли не з вини Покупця.
10.3. Термін дії гарантії два роки.
10.4. Гарантія припиняє дію, якщо Покупець вносив втручався в внутрішню систему продукції чи проводив ремонт самостійно.
10.5. Доставка при гарантійному обслуговуванні оплачується наступним чином:
1) доставка від Покупця до Продавця: за рахунок Продавця;
2) доставка від Продавця до Покупця: за рахунок Покупця.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Договір є обов’язковим для виконання Сторонами даного Договору.
11.2. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частини не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.
11.3. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання, передачу третім особам своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України. Продавець має право розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця та надсилати на адресу електронної пошти/ номер телефону Покупця електронні листи/ смс-повідомлення з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;
11.4. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, в тому числі з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про захист прав споживачів».
11.5. Адміністрація сайту не зобов’язана повідомляти користувача про зміни положень публічного договору, а момент повідомлення співпадає з моментом публікації такого оновленого публічного договору на сайті.
11.6. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.
11.7. Покупець погоджується отримувати на вказані в Замовленні та Специфікації електронну адресу та номер мобільного телефону листи та/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру.
11.8. По всіх питаннях, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАНА ПЛАТІНУМ»
Юридична адреса: Україна, 79005,
м. Львів, вул. Дудаєва, буд. 19 кв. 1.
Поштова адреса: Україна, 79041, м. Львів,
вул. Кульпарківська 59, корпус 42, офіс 407
Код ЄДРПОУ 38142321
ІПН 381423213043
Витяг з реєстру платників ПДВ 1513044500263
Телефон: +380-32-232-53-39