Якісна система вентиляції виробничих приміщень – необхідна передумова організації ефективного та безпечного процесу роботи. Експлуатація промислового об’єкта та різноманітного обладнання для виготовлення товару часто пов’язана з небажаними викидами шкідливих речовин, теплової енергії, шкідливих газів, частинок пилу, металу, полімерних матеріалів, а також, надлишком вологи. Така ситуація формує головне завдання системи вентиляції для виробничих цехів: ефективне видалення забруднених повітряних мас та забезпечення доступу свіжого повітря в приміщення. Зазвичай в приміщеннях, де трапляються концентровані викиди небезпечних речовин, застосовують місцеві витяжні системи. Таке обладнання швидко видаляє основну масу повітря у разі періодичного забруднення, проте не можуть забезпечити персонал виробництва свіжим повітрям. Саме тому для виробничих приміщень, найкращим рішенням стане припливно-витяжна вентиляція.

Створення та підтримка комфортного мікроклімату виробничого приміщення під час робочого процесу – не лише вимога трудового законодавства, а й запорука високої працездатності персоналу, яка найкращим чином впливає на зростання якості та продуктивності роботи.

Вона повинна відповідати низці вимог до вентиляції промислових приміщень, порушення яких недопустиме:

  • вентиляція не має впливати на технологічний процес на виробництві;
  • вентиляція покликана збалансовувати мікроклімат приміщень, видаляти забруднене повітря та надлишок шкідливих речовин;
  • вентиляція має забезпечувати сприятливі умови праці для працівників за будь-якої погоди та виду опалення.

Види вентиляції для виробничих приміщень

Вентиляція виробничих приміщень може бути реалізована як природна або (і) примусової припливно-витяжна вентиляція. Оптимальний тип вентиляції обирається відповідно до технологічного процесу, архітектурних особливостей будівлі, кількості людей, які в цеху. У цьому випадку, найкращі показники об’єму та якості повітрообміну в приміщенні забезпечує децентралізована промислова система вентиляції. За допомогою припливно-витяжної вентиляції, ви зможете створити різні мікрокліматичні зони всередині одного приміщення з урахуванням певних потреб без зведення стін та додаткових перегородок. При цьому, переваги децентралізованої системи вентиляції приміщення полягають у легкості її експлуатації та можливості оновлення вентиляційних систем без зупинки виробничого процесу, що є важливим для великих обсягів безперервного виробництва та роботи обладнання. Важливою перевагою припливно-витяжних децентралізованих систем вентиляції у виробничих цехах є можливість канального і безканального використання для забезпечення потреб виробництва у якісній вентиляції та для створення оптимальних умов праці у кожному окремому випадку.

Переваги PRANA

Встановлення рекуператора PRANA промислової серії допомагає не тільки створити потрібний повітрообмін на територіях цехів та інших виробничих приміщень, здійснити очищення повітря від шкідливих речовин, а також значно скоротити витрати на опаленні в зимовий період та додатковому кондиціонуванні у літній шляхом підігріву повітряних мас під час проходження через канали теплообмінника за допомогою тепла відпрацьованого повітря. Використання канальної системи вентиляції для цеху відкриває можливості встановлення додаткового обладнання всередині каналів: охолоджувачів, обігрівачів, зволожувачів повітря, фільтрів. Для найкращого проектування ефективної системи вентиляції виробничих приміщень, звертайтеся до спеціалістів компанії PRANA.